Spirometri

LFXSpiroscout

BodyCabin

Coremed Simonsen & Weel har flera olika spirometriutrustningar. Allt från en enkel handenhet till avancerade PC-lösningar med beprövad ultraljudsteknologi.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dig och din mottagning.

Produktbeskrivningar och modeller

Body+
SpiroScout
Ganshorns ultraljudsteknik

Besök Ganshorn!
Power Cube Body+

Se hur en Bodybox undersökning går till här