Med hjärtat i centrum

MESI mätning                                   MESI ABPI stand

Perifer arteriell sjukdom (PAD) ökar risken för hjärtinfarkt eller stroke!

MESI ABPI MD ger dig en möjlighet att diagnostisera dina patienter snabbare!

Med MESI ABPI MD automatisk mätenhet mäter du enkelt ankel-brachialis index, systoliskt- och diastoliskt blodtryck samt pulshastighet.

MESI
MESI guide

MESI ABPI MD tutorials 2- measurement & cuff folding

Screening for Peripheral Arterial Disease with MESI ABPI MD