Med hjärtat i centrum

CoreMed AB är en medicinteknisk leverantör som bl.a har den exklusiva agenturen för Schiller AG:s produkter. Vi säljer apparatur inom EKG, övervakning, spirometri, defibrillatorer och sömnutredningar. Vår affärsidé är att vara en stark och framför allt pålitlig leverantör av medicinteknisk utrustning med inriktning på kardiologi och övervakningsutrustning. Självklart har vi även utbildning och support samt möjlighet att teckna serviceavtal om så önskas. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Vi har hjärtat i centrum!

Miljö och kvalité

CoreMed levererar medicinsk utrustning och tjänster med högsta kvalitet för patientsäkerhet och för att upprätthålla sitt utmärkta rykte för kundfokuserad kvalitet.

CoreMed strävar efter att alltid kunna möta kundernas förväntningar på produktkvalitet, pris, tillgänglighet och leveransprecision.

Vi följer alla lagar och regler som gäller säkerhet, miljö och effektivitet för våra produkter och standardnormer ifrån våra tillverkare.

CoreMed´s kvalitetsarbete, som är en ständigt pågående process, följer riktlinjera enligt
ISO 9001:2008.

Vi baserar verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas.

Alla anställda är engagerade i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog. Externt är vi också måna om att våra kunder, leverantörer och andra intressenter följer vårt miljötänkande.

CoreMed har skrivit avtal med El-Kretsen, miljövänlig batterihantering, och med REPA-registret AB, ett materialbolag som tar hand om förpackningarna till våra levererade produkter.

Som ett led i vår miljö och kvalitetspolicy sker ett kontinuerligt förbättringsarbete som en viktig del i CoreMeds kvalitetsbegrepp.

Certifikat REPA/FTI registret
Certifikat El-Kretsen batterier
Certifikat El-Kretsen elektronik