Med hjärtat i centrum
serenity Kamera

CoreMed erbjuder Schillers MAGLIFE SERENITY övervakningsutrustning för MR miljö.

Produktbeskrivningar och modeller

MAGLIFE Serenity MAGLIFE broschyr
MAGLIFE light
MAGLIFE SERENITY fullt kompatibel med Siemens 3T MR utrustning.

 

Service på MAGLIFE C och MAGSCREEN

CoreMed sköter all service, försäljning av tillbehör och tecknande av serviceavtal på Schillers samtliga MR-övervakningsmonitorer, inklusive MAGLIFE C och MAGSCREEN.

Vi gör även förebyggande underhåll och kalibreringar.

Kontakta oss för mer information.