Med hjärtat i centrum
 serenity  Kamera

CoreMed erbjuder Schillers MAGLIFE SERENITY övervakningsutrustning för MR miljö.

Produktbeskrivningar och modeller

MAGLIFE Serenity – NYHET ! Trådlös anslutning  MAGLIFE broschyr
MAGLIFE light  
MAGLIFE SERENITY fullt kompatibel med Siemens 3T MR utrustning.

 

Service på MAGLIFE C och MAGSCREEN

CoreMed sköter all service, försäljning av tillbehör och tecknande av serviceavtal på Schillers samtliga MR-övervakningsmonitorer, inklusive MAGLIFE C och MAGSCREEN.

Vi gör även förebyggande underhåll och kalibreringar.

Kontakta oss för mer information.