MR Övervakning

serenityKamera

Coremed Simonsen & Weel erbjuder Schillers MAGLIFE SERENITY övervakningsutrustning för MR miljö.

Service på MAGLIFE C och MAGSCREEN

Coremed Simonsen & Weel sköter all service, försäljning av tillbehör och tecknande av serviceavtal på Schillers samtliga MR-övervakningsmonitorer, inklusive MAGLIFE C och MAGSCREEN.

Vi gör även förebyggande underhåll och kalibreringar.

Kontakta oss för mer information.

Produktbeskrivningar och modeller

MAGLIFE SerenityMAGLIFE broschyr
MAGLIFE light
MAGLIFE SERENITY fullt kompatibel med Siemens 3T MR utrustning.

 

Service på MAGLIFE C och MAGSCREEN

CoreMed sköter all service, försäljning av tillbehör och tecknande av serviceavtal på Schillers samtliga MR-övervakningsmonitorer, inklusive MAGLIFE C och MAGSCREEN.

Vi gör även förebyggande underhåll och kalibreringar.

Kontakta oss för mer information.