Långtids-EKG – Holter

20 sec Apnoe

Schiller har ett antal olika långtidsEKG-apparater.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta en kostnadseffektiv lösning som passar dig och din mottagning.

Nyhet! Ny Holterdosa MedilogAR 

Produktbeskrivningar och modeller

medilog AR

medilog AR datablad

medilog AR broschyr

Tillbehör Holter EKG

Information ang Holter enheter


medilog Holter system

Se medilog AR här