Med hjärtat i centrum

Även i år  2019 stödjer vi Giving People – en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom i Sverige!