Coala Pro hjärtmonitor

Coala Pro

Coala Pro hjärtmonitor – För effektiv, digital och enkel arytmiutredning i vardagslivet

Coala Pro är en unik digital lösning och ett kostnadseffektivt och patenterat medicintekniskt system. Hjärtmonitorn möjliggör screening för förmaksflimmer, vård på distans och effektivare arytmiutredningar. Patienten screenar sig själv genom regelbundna 1-minuts mätningar samt vid upplevda arytmibesvär. Lämplig utredningsperiod avgörs av ansvarig vårdgivare, systemet har inga begränsningar. Coala Pro är utvecklad specifikt för vården för att kunna användas många gånger i utredningssyfte i hemmiljö och har ingen begränsning i lagring av data.

Nyttan för vården är enormt stor då Coala Pro är en snabb och tillförlitlig metod för att kunna bedöma vilka patienter som är i behov av ytterligare utredningar samt lugna de patienter som är friska men är oroliga över sitt hjärta. Coala är ett bra redskap i t ex strokeprevention för att upptäcka flimmer och kunna starta preventiva patientinsatser och därmed motverka dessa komplikationer.

Coala är en trygghetsstjänst som enkelt kan hitta tidiga tecken på ett flertal hjärtsjukdomar.

Coala Pro

Så här använder du Coala Pro