Blodtrycksmätning

BR-102 plus 3BP-200

under vila samt specialanpassade för arbets-EKG.

I sortimentet finns också långtidsregistreringsmöjligheter av blodtrycket med hjälp av mobila enheten BR-102.

Valbar tid mellan 24/48 timmars inspelning. BR-102 Plus är kliniskt validerad och möter alla fyra internationella godkända standarder bl a British Hypertension Society (BHS)1. Läs mer under respektive produktnamn.

Produkt beskrivningar och modeller

BP-200 plus – används tillsammans med arbets EKG

BR-102 plus – bärbar 24/48 timmars