Cardiovit FT-1 har använts i ny forskningsstudie om Covid-19

Läs om studien här (PDF)

Covid-19 forskningsstudie med EKG-apparat Cardiovit FT-1

Den fullständiga studien når du på Oxford Academic Arrhythmic safety of hydroxychloroquine in COVID-19 patients from different clinical settings