Avtal tecknas med Västra Götalands Regionen

Simonsen & Weel tecknar avtal med Västra Götaland !

Avtalet gäller avancerad lungfunktion innefattande utrustning och teknik ifrån Ganshorn