Med hjärtat i centrum

 

 

 

 

Coremed erbjuder EKG databaslösningar för lagring av vilo och arbets EKG registreringar.

SEMA 3 är Schillers EKG mjukvara för analys och lagringav EKG data. Läs mer här 

Vi erbjuder även lösningar för lagring av EKG data i öppna , fabrikats oberoende format