Med hjärtat i centrum

FRED PA-1

Hjärtstartare med 10 års garanti. Metronom och feed-back på kompressioner. Automatisk kontroll av elektroder och batterier. Läs mer här FRED PA-1 FRED PA-1 öppen

Perifer cirkulation

MESI ABPI MD automatiska mätenhet ger dig möjlighet att diagnostisera dina patienter snabbare! MESI ABPI stand      

Senaste nytt

-Ny medicinsk panel PC från Wincomm.

-Ny EKG-apparat från Schiller.

                        Läs mer –> Nyheter